Företaget startade 1985 med en skogsbil och har expanderat sedan dess för att idag omfatta 8 lastbilar. Under åren 1985-2007 utgick man ifrån Sandsjöfors vilket fungerade bra, men i december 2007 kom ett erbjudande upp gällande en verkstadslokal i Vrigstad som var till salu. Fastigheten införskaffades samma år och är fortfarande idag företagets säte och utgångspunkt för transporterna där både kontor och verkstad är lokaliserade.

Till en början transporterades endast skog, men i takt med att företaget har växt och expanderat utgör ca 15% av verksamheten bulktransporter. Vår kundgrupp innefattar sågverk, massaindustri, värmeverk och terminalhantering.

För närvarande är vi 18 anställda och omsätter ca 28 miljoner kronor.