20130612. Åkeriet genomför med jämna mellanrum möten där information varvas med diskussion.

Mötena är ett sätt nå ut med information, samtidigt som personalen kan ge sin syn på den dagliga verksamheten.

Givetvis fikar vi samtidigt…

IMG_0035   IMG_0033