Välkommen till Christer Karlsson Åkeri AB!

Christer Karlsson Åkeri AB är ett transportföretag med flis- och skogstransporter som huvudnäring.

Kombinationen av duktiga medarbetare, miljö- och kvalitetstänkande samt att svara upp mot högt ställda förväntningar med säkra leveranser bidrar till att ständigt utveckla och driva företaget framåt. På detta sätt säkerställer vi att företaget blir framgångsrikt även i framtiden!

Vi tror på lokal närvaro, personlig kontakt och välkomnar alla olika typer av transportuppdrag.